In het geven van trainingen van workshops ben ik een autodidact. Oftewel, ik doe het vanuit spontaniteit, brede kennis en ervaringen, en vooral met het gevoel voor wat nodig is om weerstanden te overwinnen en mensen te motiveren. Mensen in beweging brengen, dat is wat telt!

Workshops:
Mijn eerste workshop gaf ik in 2003. 
Toen zag arbodienstverlener Commit/Interpolis in mij een (workshop)trainster voor mijn naaste collega’s. Dit groeide uit tot workshops voor meerdere vestigingen inclusief het meedenken over procesverbeteringen en -vernieuwingen. Na enkele jaren werd ik hierin een vaste kracht op landelijk niveau en vrijwel jaarlijks verzorgde ik workshops. Redenen voor workshops waren overnames en afstoting van delen aan arbodienstverlening. Mijn laatste werkgever Zorg van de Zaak zet mij nog steeds in voor hun trainingworkshops. Het zijn workshops voor medewerkers in een (veranderende) functie en  voor medewerkers die vanuit meerdere disciplines, bij een klant als team samenwerken.
Vanuit praktijkervaring laat ik in de workshops een ieder beseffen, dat hun keuzes om te werken niet altijd rendabel zijn en zelfs tot structurele verliezen leiden. Vaak weet men niet voor welke opbrengsten, welke diensten en activiteiten moeten worden verricht. Als procesveranderingen hierin verbeteringen kunnen brengen, zal ik dit graag in workshops laten beseffen.  Het gaat niet om de processen, het gaat om de medewerkers!

Praktijk:
In mediations en arbeidsdeskundige onderzoeken heb ik een neutrale rol. Vanuit die neutraliteit coach ik betrokkenen naar een positie, waarbij zij naar wettelijke maatstaven (toetsing UWV), niet verder dan het kwaad dat misschien al is geschied, zichzelf te kort doen. Dat is meer dan het vertellen van tips en trucs. Het is belangrijk om te bewaken dat mensen begrijpen waarin hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden liggen, zodat zij voor zichzelf de best mogelijke keuzes maken. Als iemand daarna vanuit een breder perspectief naar zijn/haar case kijkt en beter voor zichzelf opkomt, is dat bevredigend. Dit is het leukste aan persoonlijke coaching en dit raakt alle betrokkenen zoals eigenaren, werknemers, managers, HRM-staffing en contactpersonen bij arbodienstverleners en verzekeraars.

Pareltjes, die zijn er ook.
Zo mag ik voor Scolea toekomstige Arbeidsdeskundigen begeleiden in theorie en praktijkervaringen.
Voor het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM verzorg ik workshops tijdens opfriscursussen voor professionals zoals juristen. arbo-artsen en HRM-staffing.

Wil jij dat leidinggevenden en/of HRM-staffing meer beseffen over het omgaan met uitval van medewerkers, het vermijden van uitval door arbeidsomstandigheden of arbeidsconflicten (preventie), het minimaliseren van wederzijdse gevolgschade bij arbeidsconflicten?
Wacht dan niet totdat alles bij jou op de plek valt, dat kan nog even duren. Ga direct na wat er mogelijk is.

Bel of mail mij.

Met vriendelijke groet,
IDA.