In het geven van trainingen van workshops ben ik een autodidact. Oftewel, ik doe het vanuit spontaniteit, brede kennis en ervaringen, en vooral met het gevoel voor wat nodig is om weerstanden te overwinnen en mensen te motiveren. Mensen in beweging brengen, binnen de doelstellingen van de organisatie, dat is wat telt! 

Workshops en opleidingen:
Mijn eerste workshop gaf ik in 2003. Toen zag arbodienstverlener Commit/Interpolis in mij een (workshop)trainster voor mijn naaste collega’s. Dit groeide uit tot workshops voor meerdere vestigingen inclusief het meedenken over procesverbeteringen en -vernieuwingen. Na enkele jaren werd ik hierin een vaste kracht op landelijk niveau en vrijwel jaarlijks verzorgde ik workshops. Redenen voor workshops waren overnames en afstoting van delen aan arbodienstverlening. Voor Zorg van de Zaak geef ik trainingworkshops en heb er ook opleidingen opgezet inclusief examinatie. Bijvoorbeeld een opleiding om medewerkers naar veranderende functie-invulling op te leiden en middels examinatie op geschiktheid te toetsen. Ik heb ook workshops gegeven aan groepen medewerkers uit meerdere disciplines op klantlocatie (klantteams on site). Vanuit ieders praktijkervaring laat ik in de workshops iedereen beseffen, dat hun keuzes om te werken niet altijd rendabel zijn en zelfs tot structurele verliezen leiden. Vaak weet men niet voor welke opbrengsten, welke diensten en activiteiten moeten worden verricht.

Als procesveranderingen hierin verbeteringen kunnen brengen, zal ik dit graag in workshops laten beseffen.  Het gaat niet om bedachte processen, het gaat om en begint bij de medewerkers!

Praktijk:
In mediations en arbeidsdeskundige onderzoeken heb ik een neutrale rol. Vanuit die neutraliteit coach ik betrokkenen naar een positie, waarbij zij naar wettelijke maatstaven (toetsing UWV), niet verder dan het kwaad dat misschien al is geschied, zichzelf te kort doen. Dat is meer dan het vertellen van tips en trucs. Het is belangrijk om te bewaken dat mensen begrijpen waarin hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden liggen, zodat zij voor zichzelf de best mogelijke keuzes maken. Als iemand daarna vanuit een breder perspectief naar zijn/haar case kijkt en beter voor zichzelf opkomt, is dat bevredigend. Dit is het leukste aan persoonlijke coaching en dit raakt alle betrokkenen zoals eigenaren, werknemers, managers, HRM-staffing en contactpersonen bij arbodienstverleners en verzekeraars.

Het is leuk om te bereiken dat leidinggevenden en/of HRM-staffing meer beseffen over het vermijden van uitval door arbeidsomstandigheden of arbeidsconflicten (preventie) en het omgaan met uitval van medewerkers. Uiteindelijk gaat het om het minimaliseren van wederzijdse gevolgschade bij arbeidsconflicten.

Pareltjes, die zijn er ook.
Voor het Instituut voor Arbeidsrecht & HRM heb ik voor professionals zoals juristen. arbo-artsen en HRM-staffing, opfriscursussen gegeven.

Naast cases per individu, heb ik af en toe groepen medewerkers gecoacht, om onderlinge conflicten te neutraliseren.
Voor Scolea mag ik toekomstige Arbeidsdeskundigen begeleiden in theorie en praktijkervaringen.
Voor Zorg van de Zaak verzorg ik workshops en opleidingen inclusief (examinatie).

.

Vermijdt ongewenste sfeer en risico’s  door onvoldoende voorkennis, en/of te late of achteraf verkeerde aanpak. 
Ga na wat je in een korte – en effectief mogelijke voorlichting kan bereiken.
Bel of mail mij, ik laat graag weten wat ik voor jullie kan doen.
.

Met vriendelijke groet,
IDA.