Welkom bij IDA Mediation

na 27 jaar dienstverband in bedrijfsverenigingen en arbo-dienstvverleners. richt ik mij op Arbeidsmediations bij Arbeidsconflicten. Door jarenlange ervaring in de wereld en wetgeving omtrent de sociale verzekeringen, weet ik als geen ander wat de invloed van arbeidsconflicten is op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het belang voor werknemers en werkgevers om op de juiste manier (dreigende) conflicten tijdig aan te pakken is mijn motivatie als arbeidsmediator. 

Als arbeidsconflicten tussen werknemer en werkgever / leidinggevende een mediation vereisen, ligt de uitdaging in het bereiken van een goed overleg tussen alle partijen. Pas dan kan je zoeken naar de best mogelijke opties voor alle partijen en kan men onderhandelen. Bedenk, dat als jouw eisen en wensen de andere partij te veel schaden, je zeker geen medewerking krijgt. Anderzijds moet iemand jouw wettelijke belangen beschermen. Dit is waar mijn ervaringen en neutraliteit hun waarde bewijzen. 

Ik gebruik successen uit het verleden van de deelnemers, om te komen tot een gezamenlijke oplossing in de toekomst. Mijn werkwijze is oplossings- en toekomstgericht. 

Motto:      “stop met wat niet werkt”.

.

Mijn missie tijdens arbeidsmediation is dat partijen los komen van ingenomen (emotionele) standpunten en vanuit de gezamenlijke belangen aan oplossingen werken. Ik ontrafel situaties om van de partijen helder te krijgen, wie en wat nodig is om verder te komen, ongeacht in welke richting. Ik laat iedereen beseffen welke keuzes er zijn en dat je daarin de best mogelijke opties kan kiezen. Hierdoor is het betrekken van persoonlijke adviseurs (familie), advocaten, HRM en bedrijfsartsen bij de mediation eerder regel dan uitzondering.

Als bij voorgesprekken een deelnemer gelaten/passief de komende mediation wil afwachten, wijs ik graag en nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheden om de mogelijkheden die een arbeidsmediation biedt, te benutten. Ik wil dat iedereen beseft wat de best mogelijke keuzes zijn, daarin zoek je een richting voor afspraken, een overeenkomst. Naast het aandragen van kennis en argumenten uit jarenlange ervaring, zorgt mijn spontaniteit en to-the-point mentaliteit voor een samenwerking tussen de partijen. Dan krijg je overleg tussen de partijen en een mediation zonder verliezers.  

.

.

MfN – en NMI geregistreerd mediator
Mediator is een vrij beroep. Iedereen mag zich mediator noemen. 
De titel MfN Mediator is beschermd en houdt niet op met het behalen van het diploma. MfN mediators dienen jaarlijks bijscholings(bijeenkomsten) te volgen en worden driejaarlijks door de MfN ge-audit.Alleen mediators die deze titel hebben zijn geregistreerd mediator (zie: mfnregister.nl).